Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Črna na Koroškem objavlja poziv za JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

PREDMET PRODAJE: Predmet prodaje je nepremičnina, objekt, ki stoji na delu zemljišča parc.st. 119/31 k.o. 906 - Črna, del stavbe št. 276 v skupni izmeri 690,70 m2, ki predstavlja nastanitveni (spalni) del Hotela Krnes v Črni na Koroškem.

 

VRSTA PRAVNEGA POSLA IN IZHODIŠČNA CENA: Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. Izhodiščna cena znaša 230.008,00 EUR (z besedo: dvesto trideset tisoč osem evrov). Izhodiščna cena ne vsebuje davka.

 

Za pravočasno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se šteje ponudba oddana in poslana po pošti v zaprto ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine - Hotel Krnes« na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 25. 10. 2022 do 12. ure. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

 

Dodatne informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ali osebno v okviru delovnega časa. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne telefonske najave na tel. 02 870 48 10 ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb obsega naslednje:
Besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine;
Priloga št. 1 (zavezujoča pisna ponudba za nakup nepremičnine);
Priloga št. 2 (zbir dokumentov).

 

Občina Črna na Koroškem

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries