Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20- ZFRO), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2021), Statuta občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017 in 59/2017) in Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 127/03, 38/05 in Uradno glasilo slovenski občin, štev.: 24/2016 ) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2021

Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov društev oziroma organizacij s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, in so v njihovem programu elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov ter dobrodelnost in samopomoč.

Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo tudi osebno v kolikor to dopuščajo razmere povezane z epidemijo COVID -19 na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od srede, 7. 4. 2021 do ponedeljka, 10. 5. 2021 do 14.30 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 14.30 ure oddana na sedežu Občine Črna na Koroškem.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE