Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

 

PREDČASNO GLASOVANJE

OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNIH KAMPANJ O OBVEZNIH IZVODIH PUBLIKACIJ ZA LOKLANE VOLITVE 2018.

 

Povezava do spletne strani, preko katere bo mogoče spremljati vnose kandidatur oziroma kandidatnih list, po opravljenem glasovanju pa tudi rezultate volitev: https://volitve.gov.si/lv2018/

 

POTRJENE KANDIDATURE Z IZŽREBANIMI ŠTEVILKAMI

RAZGLAS - seznam potrjenih kandidatur za župana po žrebu

RAZGLAS – seznam potrjenih list kandidatov za občinski svet po žrebu

RAZGLAS - seznam potrjenih kandidatov za svet KS Žerjav po žrebu

 

VLOŽENE KANDIDATURE

Seznam vloženih kandidatur za volitve ŽUPANA:

1. Datum vložene kandidature: 15.10.2018
    Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
    Kandidat: IGOR PRODNIK

2. Datum vložene kandidature: 18.10.2018
    Predlagatelj: RAJKO LESJAK IN SKUPINA VOLIVCEV
    Kandidatka: mag. ROMANA LESJAK
Seznam vloženih kandidatur za volitve članov OBČINSKEGA SVETA:

1. Datum vložene kandidature: 15.10.2018
    Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

2. Datum vložene kandidature: 16.10.2018
    Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

3. Datum vložene kandidature: 17.10.2018
    Predlagatelj: SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

4. Datum vložene kandidature: 17.10.2018

    Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

5. Datum vložene kandidature: 18.10.2018

    Predlagatelj: SAMO KOZAR IN SKUPINA VOLIVCEV

    Ime liste: NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA

6. Datum vložene kandidature: 18.10.2018

    Predlagatelj: MARJAN KODRUN

    Ime liste: LISTA MARJANA KODRUNA

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve članov SVETA KS ŽERJAV:

 1. Datum vložene kandidature: 16.10.2018
    Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

2. Datum vložene kandidature: 17.10.2018
    Predlagatelj: SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

3. Datum vložene kandidature: 18.10.2018

    Predlagatelj: KATJA PUČKO IN SKUPINA VOLIVCEV

    Ime liste: NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA

 

NAČIN GLASOVANJA

GLASOVANJE DOMA - OBRAZEC

GLASOVANJE PO POŠTI - OBRAZEC

POJASNILO GLEDE PODATKOV O KANDIDATIH - STOPNJA IN NAZIV IZOBRAZBE

 1. SKLEPI OVK

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV

SKLEP O DATUMU PREDČASNEGA GLASOVANJA

SKLEP O IMENOVANJU TAJNIKA OVK IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA

SKLEP O VOLIŠČIH

UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH GLASOV ZA KANDIDRANJE S PODPISI VOLIVCEV

2. OSTALI DOKUMETI

RAZPIS rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, Ur.l. RS št. 48 - 2018

ROKOVNIK

3. NAVODILA IN OBRAZCI ZA DAJANJE PODPORE

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v post.kand. na lok. volit. Ur.l.RS 47-18

Obrazec LV-1- Podpora kandidaturi za župana

Obrazec LV-2- Podpora listi kandidatov oz. predlagatelju za volitve članov OS

Izjava člana VO_2018

Obrazec - predlog za člana volilnega odbora

4. INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

Instruktivni obrazci za volitve v občinski svet v Občini Črna na Koroškem

Lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta - OBRAZEC LV 7

Podatki o organizatorju volilne kampanje - OBRAZEC - podatki o organizatorju1

Podpora kandidaturi oz. listi najmanj 30 - OBRAZEC LV 2

Seznam udeležencev v delu organa - OBRAZEC LV 12

Soglasje kandidata - OBRAZEC LV 8

Zapisnik o delu politične stranke ki je določil kandidaturo - OBRAZEC LV 11

5. INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

Instruktivni obrazci za volitve župana Občine Črna na Koroškem

Kandidatura za župana - OBRAZEC LV 4

Podatki o organizatorju volilne kampanje- OBRAZEC - podatki o organizatorju

Podpora kandidaturi oz. listi najmanj 35 volivcev - OBRAZEC LV 1

Seznam udeležencev v delu organa - OBRAZEC LV 12

Soglasje kandidata - OBRAZEC LV 5

Zapisnik o delu politične stranke ki je določil kandidaturo - OBRAZEC LV 9

6. INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV KS ŽERJAV

Kandidatura za volitve članov sveta KS Žerjav v Občini Črna na Koroškem - OBRAZEC LV -6

Soglasje kandidata KS žerjav- OBRAZEC LV -8

Zapisnik za kandidaturo za svet KS Žerjav - OBRAZEC LV - 10

Seznam udeleležencev pri delu organa politične stranke - OBRAZEC LV - 12

Sporočilo o organiziranju volilne kampanje - INSTRUKTIVNI OBRAZEC