Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 12/2017,59/2017 in 14/2022) in 4. člena Pravilnika o razdelitvi doniranih sredstev občanom, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah, objavlja Občina Črna na Koroškem
                                                                                                                                                              J A V N O   P O V A B I L O

1. PREDMET JAVNEGA POVABILA
Predmet javnega povabila je razdelitev doniranih sredstev občanom, ki  so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah in jih je občina prejela za oškodovane občane za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 v skupni višini 135.000 €.

2.    POGOJI ZA DODELITEV POMOČI
Upravičenci do razdelitve sredstev v obliki denarne pomoči so fizične osebe, ki:
- so utrpele škodo zaradi poplav iz avgusta 2023
- imajo stalno prebivališče na območju Občine Črna na Koroškem.

3.    VLOGA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Vlogo lahko prosilci pridobijo na spletni strani Občine Črna na Koroškem (www.crna.si) pod zavihkom Obvestila iz uprave – Javno povabilo k oddaji vlog za razdelitev doniranih sredstev občanom, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah ali osebno v tajništvu občine, na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem vsak delovni dan.
DODATNI ROK za oddajo vlog je do vključno četrtka, 30.11.2023.
Vlogo lahko prosilci oddajo osebno v tajništvu občine na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem vsak delovni dan ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem

4.    DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko vlagatelji pridobijo pri Luciji Pušnik, svetovalki za družbene dejavnosti na Občini Črna na Koroškem, na tel.št.: 02 870 48 12, vsak delovni dan ali preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

JAVNO POVABILO K ODDAJI VLOG ZA RAZDELITEV DONIRANIH SREDSTEV OBČANOM, KI SO UTRPELI ŠKODO V AVGUSTOVSKIH POPLAVAH

VLOGA ZA DODELITEV POMOČI ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IZ AVGUSTA 2023 V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

PRAVILNIK O RAZDELITVI DONIRANIH SREDTEV OBČANOM, KI SO UTRPELI ŠKODO V AVGUSTOVSKIH POPLAVAH

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries