Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi soglasno sprejetega sklepa poziva vse občane, da podajo predloge za člana NADZORNEGA ODBORA Občine Črna na Koroškem.


Predlog kandidata, ki naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, stopnja in vrsta izobrazbe ter kontakt, pošljite v roku 10 dni – do ponedeljka, 27.2.2023 do 15.00 ure, na Občino Črna na Koroškem – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..


V skladu z določili Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017, 59/2017 in 14/2022), so naloge Nadzornega odbora naslednje:
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries