Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.11/2019), Statuta občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017 in 59/2017) in Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 127/03, 38/05 in Uradno glasilo slovenski občin, štev.: 24/2016 ) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI

ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2019

 

Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov društev oziroma organizacij s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, in so v njihovem programu elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov ter dobrodelnost in samopomoč.

Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,od srede, 27. 3. 2019 do petka, 26. 4. 2019 do 12.30 ure.

 

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries