Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A
Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.
Od razpisanega števila stanovanj so na razpolago:
-    stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na naslovu Center 144 a, Črna na Koroškem v izmeri 40,53 m²,
 
ter morebitna druga sproščena ali izpraznjena stanovanja na območju občine v času veljavnosti javnega razpisa.
 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od petka, 21.8.2020 v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem vsak delovni dan ali si ga pridobijo iz spodaj objavljene razpisne dokumentacije.
 
Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno ponedeljka, 7.9.2020 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom: «NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - NEPROFITNA STANOVANJA«.Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno ponedeljka, 7.9.2020.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri Luciji Pušnik, svetovalki za družbene zadeve na tel. 02 870 48 12

Besedilo javnega razpisa si lahko ogledate TUKAJ.
Vlogo za oddajo neprofitnega stanovanja v najem si lahko ogledate TUKAJ.
Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer si lahko ogledate TUKAJ.
Pojasnila za uporabo obrazca si lahko ogledate TUKAJ.