Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

V skladu s Statutom občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 12/2017, 59/2017) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.21/13, 78/13-popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16 IN 15/17- odl.US), občina Črna na Koroškem objavlja javni razpis:

za nadomeščanje delavke na delovnem mestu: "FINANČNIK VII/I"

Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.

Delovno razmerje se sklene za določen čas - do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, predvidoma 8 mesecev.

Kandidati lahko vložijo pisne vloge z dokazili do 26.4.2019 na krajevno običajen način na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 5 dni po opravljenem izbirnem postopku.

Morebitne dodatne informacije na tel.št.: 02 870 48 16, pri Ireni Nagernik, tajnici občinske uprave.

Celotno besedilo javnega razpisa si lahko ogledate TUKAJ.