Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, objavlja JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.Od razpisanega števila stanovanj je na razpolago:

- stanovanje št. 2, ki leži v četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 52, Črna na Koroškem, v velikosti 54,43 m2;

ter morebitna druga sproščena ali izpraznjena stanovanja na območju občine v času veljavnosti javnega razpisa.

 

Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 6.5.2019 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom:«NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS – NEPROFITNA STANOVANJA«.
Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 6.5.2019.

 

Javni razpis si lahko ogledate TUKAJ.
Vlogo za oddajo neprofitnega stanovanja si lahko ogledate TUKAJ.
Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer si lahko ogledate TUKAJ.
Pojasnila za uporabo obrazca si lahko ogledate TUKAJ.

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02 870 48 11 (Polona OBRETAN).

 

Občina Črna na Koroškem