Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) , Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.11/2019), 7), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin 24/2016) in Statuta občine Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017 in 59/2017), objavlja Občina Črna na Koroškem 

JAVNI RAZPIS

za izbor programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem

 

Predmet razpisa:predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem

Rok za oddajo prijav in način oddaje: prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od petka, 29.3.2019 do ponedeljka, 15.4.2019 do 14.30 ure.

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

PRAVILNIK IN MERILA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM