Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi določil 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je županja Občine Črna na Koroškem sprejela

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

 

 

Javna razgrnitev bo od 21. julija 2015 do vključno 7. septembra 2015 v prostorih Občine Črna na Koroškem, v II. nadstropju – sejna soba, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, v poslovnem času občinske uprave.

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 26. avgusta 2015, ob 16. uri, v Kulturnem domu v Črni na Koroškem, Center 153, 2393 Črna na Koroškem.

 

Javno naznanilo si lahko ogledate TUKAJ.

Namensko rabo in Odlok si lahko ogledate preko spletnega portala PISO s klikom na spodnjo povezavo:

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CRNA

V rubriki tematski sklop izberite Javna razgrnitev OPN (namenska raba). Odlok in legenda se nahajata v opisu tematskega sklopa (zgoraj desno). Povezava na Odlok in legendo se pod karto prikaže tudi ob aktivaciji lokacijske poizvedbe (»i«) in kliku na karto.

 

Obrazec za pripombe in pobude lahko dobite TUKAJ.