Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 60/2017 z dne 27.12.2017) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za obdobje 2015 - 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2016 z dne

18.3.2016) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za leto 2018

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 21.9.2018 (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: >NE ODPIRAJ - RAZPIS KMETIJSTVO 2018 - UKREP ŠT. __ <.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. Št.: 02/870 48 16 ali osebno pri Ireni Nagernik ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 1

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 2

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 5

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 6

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 7

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 9

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 10