Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona- SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl. US in 27/17), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) v zvezi z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, št. 3523-0022/2017, z dne 20.9.2017, je Stanovanjska komisija na svoji 13. redni seji, dne 14.3.2018, oblikovala PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

Občina Črna na Koroškem