Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (UL RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US, 61/10-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, in 57/12), Statuta občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017) in Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 127/03, 38/05 in Uradno glasilo slovenski občin, štev.: 24/2016 ) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI

ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

 

BESEDILO RAZPISA 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2018