Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V ČRNI NA KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem v letu 2017 objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin

Objava razpisa: 28.7.2017

Rok za prijavo: do odprodaje nepremičnin

 

Predmet prodaje z dne 6.12.2017:

1. Stanovanje št. 3, s skupno uporabno stanovanjsko površino 68,83 m2, v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 3, Črna na Koroškem, parc. št. 54/4 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintrideset tisoč 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

 

2. Stanovanje št. 23, s skupno uporabno stanovanjsko površino 61,58 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, parc. št. 55/8 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 36.500,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč petsto 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

 

3. Stanovanje št. 4, s skupno uporabno stanovanjsko površino 35,74 m2, v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, parc. št. 55/8 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 25.000,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

 

4. Stanovanje št. 9, s skupno uporabno stanovanjsko površino 64,1 m2, v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 21 D, Črna na Koroškem, parc. št. 259/15 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 43.500,00 EUR (z besedo: triinštirideset tisoč petsto 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

 

Občina Črna na Koroškem bo javno zbiranje ponudb sproti dopolnjevala z informacijami o prodanih nepremičninah ter nepremičninah, ki so še predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občine, pa tudi na spletni strani Občine Črna na Koroškem www.crna.si

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite na Občino Črna na Koroškem, telefon: 02/ 870 48 11; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVNI OBRAZEC

IZJAVA o vezanosti

IZJAVA o sprejemanju pogojev