Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem v svojem imenu ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) na podlagi razpolagalne pravice za prazna stanovanja razpisuje oddajo 6 (šestih) izpraznjenih neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa je oddaja neprofitnih stanovanj, ki bodo upravičencem oddana v najem in menjavo v letih 2015, oziroma v času veljavnosti tega razpisa, to je do objave upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj po naslednjem razpisu. Občina si pridružuje pravico, da je lahko število teh stanovanj več ali manj od planiranega, odvisno od vračila, menjav, obnov ali nakupa stanovanj.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem si lahko natisnejo vlogo s spletne starani občine ali dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, od 28.4.2015, na naslovu Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delovni dan.
Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 28.05.2015 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom:«NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS – NEPROFITNA STANOVANJA«.


Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 28.05.2015.


Javni razpis si lahko ogledate TUKAJ.
Vlogo za oddajo neprofitnega stanovanja si lahko ogledate TUKAJ.

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02 870 48 11 (Polona OBRETAN).


Občina Črna na Koroškem