Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem v letu 2017 objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin

Objava razpisa: 28.7.2017

Rok za prijavo: do odprodaje nepremičnin

Predmet prodaje:

1. Stanovanje št. 3, s skupno uporabno stanovanjsko površino 46,60 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Center 143, Črna na Koroškem, parc. št. 169/10 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

2. Stanovanje št. 3, s skupno uporabno stanovanjsko površino 68,83 m2, v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 3,  Črna na Koroškem, parc. št. 54/4  k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintrideset tisoč 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

3. Stanovanje št. 23, s skupno uporabno stanovanjsko površino 61,58 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32,  Črna na Koroškem, parc. št. 55/8  k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 36.500,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč petsto 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

Občina  Črna na Koroškem bo javno zbiranje ponudb sproti dopolnjevala z informacijami o prodanih nepremičninah ter nepremičninah, ki so še predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVNI OBRAZEC

IZJAVA o vezanosti

IZJAVA o sprejemanju pogojev