Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) na podlagi razpolagalne pravice za prazna stanovanja razpisuje oddajo šestih neprofitnih stanovanj v najem oz. druga morebitna sproščena oz. izpraznjena stanovanja na območju občine v času veljavnosti tega razpisa.

Od razpisanega števila stanovanj so na razpolago:

- stanovanje št. 07, ki leži v mansardni etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 107, Črna na Koroškem, v velikosti 80,79 m2;
- stanovanje št. 01, ki leži v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 25, Črna na Koroškem, v velikosti 62,38 m2;
- stanovanje št. 01, ki leži v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 144a, Črna na Koroškem, v velikosti 94,98 m2;
- stanovanje št. 12, ki leži v mansardni etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, v velikosti 60,69 m2;
- stanovanje št. 06, ki leži v drugi in tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 107, Črna na Koroškem, v velikosti 77,90 m2;
- stanovanje št. 13, ki leži v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 26, Črna na Koroškem, v velikosti 28,20 m2

ter morebitna druga sproščena ali izpraznjena stanovanja na območju občine v času veljavnosti javnega razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem si lahko natisnejo vlogo s spletne starani občine ali dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, od 9.9.2015, na naslovu Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delovni dan.
Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 9.10.2015 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom:«NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS – NEPROFITNA STANOVANJA«.
Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 9.10.2015.


Javni razpis si lahko ogledate TUKAJ.
Vlogo za oddajo neprofitnega stanovanja si lahko ogledate TUKAJ.
Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer si lahko ogledate TUKAJ.
Pojasnila za uporabo obrazca si lahko ogledateTUKAJ.


Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02 870 48 11 (Polona OBRETAN).


Občina Črna na Koroškem