Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem v letu 2017 objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin- Center 105, Črna na Koroškem

 

Objava razpisa: 29.8.2017

Rok za prijavo: 13.9.2017

 

Predmet prodaje:

Poslovni prostor, številka dela stavbe 2 v pritličju ter 6 in 7 v neizkoriščenem podstrešju, v objektu Center 105, Črna na Koroškem,parc. št. 257/15, 906 – ČRNA,  s skupno neto površino 227,50 m2.

Izhodiščna cena: 31.770,00 EUR  (z besedo: enaintrideset tisoč sedemstosedemdeset 00/100 EUR)

Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico pri nakupu predmetnega poslovnega prostora.

Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.