Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Javno naročilo: Obnova poda v športni dvorani pri OŠ Črna na Koroškem.

 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ki jo zastopa županja, mag. Romana LESJAK,

kot naročnik javnega naročila na portalu javnih naročil, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami

iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila, katerega predmet je

OBNOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNI DVORANI PRI OŠ ČRNA NA KOROŠKEM.

 

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. L. Rs, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN - 3).

 

Rok za oddajo ponudb je 4.9.2017 do 10. ure, na naslov naročnika: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM.

Ustrezno označene ponudbe se pošljejo priporočene po pošti ali se dostavijo osebno v tajništvu naročnika.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.9.2017 ob 11.00 uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

 

PRILOGE:

1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

2. PONUDBENA SPECIFIKACIJA - POPIS DEL

3. OBRAZEC - ESPD NAROČNIKA.

POPRAVKI:

2. PONUDBENA SPECIFIKACIJA - POPIS DEL - P1

3. PONUDBENA SPECIFIKACIJA - POPIS DEL - P2