Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem v letu 2017 objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin

Objava razpisa: 12.6.2017           

Rok za prijavo: 27.6.2017

Predmet prodaje:

  1. Stanovanje št. 3, s skupno uporabno stanovanjsko površino 46,60 m2, v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 143, Črna na Koroškem, parc. št. 169/10 k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč 00/100 EUR)

               Stanovanje je prazno.

  1. Stanovanje št. 5, s skupno uporabno stanovanjsko površino 52,29 m2, v čerti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 26,  Črna na Koroškem, parc. št. 73/24  k.o. 906 – ČRNA.

               Izhodiščna cena: 35.500,00 EUR (z besedo: petintrideset tisoč petsto 0/100 EUR)

            Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVNI OBRAZEC

IZJAVA O VEZANOSTI

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV