Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem je s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, dne 15.9.2016 objavila JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

Rok za prijavo je do vključno petka, 7.10.2016, osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom:«NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - NEPROFITNA STANOVANJA«. Vloge oddane po pošti se bode štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 7.10.2016.

 

Od razpisanega števila stanovanj so na razpolago:

- stanovanje št. 01, ki leži v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 144a, Črna na Koroškem, v velikosti 94,98 m2;

- stanovanje št. 12, ki leži v mansardni etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, v velikosti 60,69 m2;

- stanovanje št. 1, ki leži v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, v velikosti 34,81 m2;

- stanovanje št. 06, ki leži v drugi in tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 107, Črna na Koroškem, v velikosti 77,90 m2;

- stanovanje št. 4, ki leži v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Center 107, Črna na Koroškem, v velikosti 48,45 m2;

ter morebitna druga sproščena ali izpraznjena stanovanja na območju občine v času veljavnosti javnega razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 15.9.2016 na naslovu Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem vsak delovni dan.

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 02 870 48 11.

 

Občina Črna na Koroškem