Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11 z dne 4.3.2016) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13 z dne 18.3.2016) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za leto 2016

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 23.9.2016 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2016 – UKREP ŠT. __ «.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. Št.: 02/870 48 16 ali osebno pri Ireni Nagernik ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 1.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 2.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 5.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 6.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 7.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 9.

Prijavni obrazec za UKREP ŠT. 10.