Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem objavlja popravek določila JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB za prodajo nepremičnin, in sicer pri točki VARŠČINA 1.13, ki se pravilno glasi:

VARŠČINA

1.13 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: SI56 0110 0010 0007 227, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom »varščina - stan. št. 3, Rudarjevo 3 oz. »varščina - stan. št. 19, Lampreče 26«, koda namena: OTHR, referenca: SI00 478-0016-2016 in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini.

Občina Črna na Koroškem hkrati tudi podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do srede 17.8.2016 do 12. ure.

Vsa ostala določila Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-0016/2016 z dne 19.7.2016 ostanejo nespremenjena.

PREDMET PRODAJE IN IZKLICNA VREDNOST:

  • Stanovanje št. 3, s skupno neto površino 68,83 m2, v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 3, Črna na Koroškem,

Izhodiščna cena: 33.000,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč 00/100 EUR)

  • Stanovanje št. 19, s skupno neto površino 80,30 m2, v peti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Lampreče 26, Črna na Koroškem,

Izhodiščna cena: 44.000,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč 00/100 EUR)

RAZPIS - JAVNO ZBIRANJE PONUDB

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Občina Črna na Koroškem