Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Od 27. oktobra je začasno omejeno prehajanje med občinami.

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, in sicer za:

- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

- dostop do storitev za nujne primere,

- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

- izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

- potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

- dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

- nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje zahtevane podatke:

  1. ime in priimek,
  2. naslov bivališča,
  3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
  4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
  5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
  6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
  7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
  8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo mora oseba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

- Po novem skladno z odlokom pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom oziroma osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske. 

Več si lahko prebete na   https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-prepoveduje-gibanje-med-obcinami/?fbclid=IwAR2C87GjIkuI4n3S55oHH2V4umSN6BXDUU0KuAyLz8dQIKovmKQ9OvgyxxU