Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

CENIK STORITEV VODARINE, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE – od 01.12.2019 naprej

  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDV

DDV 9,5%

cena z DDV

subvencija 1,5€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
1.OSKRBA S PITNO VODO       
1.1Omrežninapriključek      
 Premer vodomera DN</=2015,54100,52646,074,04104,42
 Premer vodomera 20<DN<40316,62301,1579218,2015,123016,56
 Premer vodomera 40</=DN<501055,41005,264060,6753,910059,03
 Premer vodomera 50</=DN<651583,11507,895991,0181,615089,37
 Premer vodomera 65</=DN<8030166,230015,7919182,02164,7300180,38
 Premer vodomera 80</=DN<10050277,050026,3198303,37275,5500301,73
 Premer vodomera 100</=DN<150100554,100052,6395606,74552,6000605,10
 Premer vodomera 150</=DN2001.108,2000105,27901.213,481.106,70001.211,84
1.2Vodarinam30,42980,04080,47-0,47

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

Predračunska cena storitev vodarine, odvajanja in čiščenja za leto 2019, upoštevana s poračunom , je sicer višja od potrjene lanske cene 2018, ker pa razlika ne presega 10%, ostanejo v veljavi potrjene cene iz leta 2018. Cene so bile potrjene decembra 2019 na podlagi Elaboratov o oblikovanju cen storitev (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode) za leto 2019 in so stopile v veljavo s 01.12.2019.

Občina Črna na Koroškem od 01.12.2019 naprej gospodinjskim uporabnikom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira 1,5€ omrežnine vodarine ter storitev čiščenja v višini 0,1405 €/m3.

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priklučka.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN20)

Uporabnikom oskrbe s pitno vodo, ki so priključeni na javni vodovod in nimajo vodomerov, se za obračun upošteva pavšalna poraba vode, ki znaša 1,2 m3 na dan (36,5 m3 na mesec) s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se pavšalna poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s preglednico 1.1.

Občina Črna na Koroškem na podlagi sklepa 2/1 občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, z dne 24.04.2014, uporabnikom upošteva pavšalno porabo vode 4 m3/osebo/mesec.