Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A
  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDVDDV 9,5%cena z DDVsubvencija 3,0€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
1.OSKRBA S PITNO VODO
1.1Omrežninapriključek      
 Premer vodomera DN 15,54100,52646,072,54102.23
 Premer vodomera 20<DN<40 316,62301,1579218,2013,623014,37
 Premer vodomera 40 1055,41005,264060,6752,410056,84
 Premer vodomera 50 1583,11507,895991,0180,115087,18
 Premer vodomera 65 30166,230015,7919182,02163,2300178,19
 Premer vodomera 80 50277,050026,3198303,37274,0500299,54
 Premer vodomera 100 100554,100052,6395606,74551,1000602,91
 Premer vodomera 150 2001.108,2000105,27901.213,481.105,20001.209,65
1.2Vodarinam3 0,42980,04080,47-0,47

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

Predračunska cena za leto 2016, upoštevana s poračunom, je sicer višja od potrjene lanske cene 2015, ker pa razlika ne presega 10%, ostanejo v veljavi potrjene cene iz leta 2015.

Občina Črna na Koroškem v letu 2016 gospodinjskim uporabnikom subvencionira 3,0€ omrežnine vodarine ter storitev čiščenja v višini 0,1405 €/m3.

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priklučka.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN20)

Uporabnikom oskrbe s pitno vodo, ki so priključeni na javni vodovod in nimajo vodomerov, se za obračun upošteva pavšalna poraba vode, ki znaša 1,2 m3 na dan (36,5 m3 na mesec) s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se pavšalna poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s preglednico 1.1.
Občina Črna na Koroškem na podlagi sklepa 2/1 občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, z dne 24.04.2014, uporabnikom upošteva pavšalno porabo vode 4 m3/osebo/mesec.