Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

CENIK STORITEV VODARINE, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE – LETO 2018

  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDV

DDV 9,5%

cena z DDV

subvencija 2,5€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
1.OSKRBA S PITNO VODO       
1.1Omrežninapriključek      
 Premer vodomera DN</=20 15,54100,52646,073,04103,33
 Premer vodomera 20<DN<40 316,62301,1579218,2014,123015,46
 Premer vodomera 40</=DN<50 1055,41005,264060,6752,910057,94
 Premer vodomera 50</=DN<65 1583,11507,895991,0180,615088,27
 Premer vodomera 65</=DN<80 30166,230015,7919182,02163,7300179,28
 Premer vodomera 80</=DN<100 50277,050026,3198303,37274,5500300,63
 Premer vodomera 100</=DN<150 100554,100052,6395606,74551,6000604,00
 Premer vodomera 150</=DN 2001.108,2000105,27901.213,481.105,70001210,74
1.2Vodarinam3 0,42980,04080,47-0,47

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

Predračunska cena storitev vodarine, odvajanja in čiščenja za leto 2018, upoštevana s poračunom, je sicer višja od potrjene lanske cene 2017, ker pa razlika ne presega 10%, ostanejo v veljavi potrjene cene iz leta 2017.

Občina Črna na Koroškem v letu 2018 gospodinjskim uporabnikom subvencionira 2,5€ omrežnine vodarine ter storitev čiščenja v višini 0,1405 €/m3.

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priklučka.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN20).

Uporabnikom oskrbe s pitno vodo, ki so priključeni na javni vodovod in nimajo vodomerov, se za obračun upošteva pavšalna poraba vode, ki znaša 1,2 m3 na dan (36,5 m3 na mesec) s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se pavšalna poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s preglednico 1.1.

Občina Črna na Koroškem na podlagi sklepa 2/1 občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, z dne 24.04.2014, uporabnikom upošteva pavšalno porabo vode 4 m3/osebo/mesec.